Padişahların Kadınları ve Kızları

TitlePadişahların Kadınları ve Kızları
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsÇağatay U
JournalAnkara, TTK
Keywordsdynasty, Edirne, Mehmed II, Murad II, Ottomans