Ankara Antik Tiyatrosu

TitleAnkara Antik Tiyatrosu
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsBayburtluoğlu İ
JournalAnadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı
Pagination9–23
KeywordsAnkara, theatre