The Ottoman Imperial Palace In Edirne (Saray-ı Cedid Amire)

Title The Ottoman Imperial Palace In Edirne (Saray-ı Cedid Amire)
Publication TypeReport
Year of Publication2014
AuthorsÖzer M
InstitutionBahçeşehir Üniversitesi Yayınları
Keywordsarchitecture, Edirne, Ottoman, palace